Dobrodošli na web stranicu tvrtke Parket Art u Mostaru

Nadamo se da će Vam naša web prezentacija pokazati da izrada parketa nije samo zanat, već, usudimo se reći i umjetnost. Tom umjetnošću i zahtjevnim radom se bavimo dugi niz godina, a moramo napomenuti da je taj zanat u obitelji prisutan više od trideset godina, od oca nasljeđeno osnovno znanje i iskustvo mnogo je doprinijelo u daljnoj nadogradnji i pristupu modernijem načinu postavljanja parketa te korištenju suvremenijih mašina pri izradi parketa.

U slijedećih nekoliko rečenica ćemo navesti neke od važnosti pri izradi parketa, kako bi Vam ukratko objasnili način i redosljed postavljanja parketa.

Najbolji način postavljanja parketa (vlažnost 8-11%) je na suhu drvenu podlogu (daske, iverica, šper ploča) lijepljenjem i kovanjem. Danas, radi ubrzanja izgradnje, koristi se samo ljepljenje na betonsku košuljicu (estih), koja mora biti ravna, suha (max. 2% vlažnosti). Parket je površina koja stalno "radi", zato je najstabilniji način postavljanja onaj u kojima su daščice pod kutom od 90 stupnjeva.

brusenje parketa hummel masina lakiranje parketa
       

Brušenje i poliranje parketa

 

Kvalitetno lakiranje

 


Brušenje parketa je delikatan posao koji se treba uraditi sa velikom preciznošću. Znatno je olakšano upotrebom Hummel mašine (proizvođač Lagler) koju posjedujemo.

Poliranje parketa poslije brušenja je postao neizostavni dio u procesu rada, a vrši se najsuvreme-nijom mašinom sa mikrofilterima pod nazivom “Trio“.

 

Najdelikatniji dio je lakiranje parketa, jer osim kvalitetnog laka zahtjeva i određene klimatske uvjete (vlažnost i temperaturu zraka).

Najkvalitetniji lakovi su ekološki lakovi (vodeni) koji su već osvojili tržište razvijenog svijeta. Kvalitet laka se ne ogleda u visini njegovog sjaja, već u otpornosti na habanje (tvrdoća laka).